.....

تبلیغات

3 ddba8a90-38fb-4acd-a711-50a50a7dfbad

اثربخشی روش تدریس حل مسأله خلاق بر نگرش به خلاقیت و یادگیری علوم تجربی دانش‌آموزان پایه ششم شهر کرمانشاه

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی روش تدریس حل مسأله خلاق بر نگرش به خلاقیت و یادگیری علوم تجربی دانش‌آموزان پایه ششم شهر کرمانشاه در سال تحصیلی 96-1395 انجام گرفت. این پژوهش به شیوه مطالعه شبه آزمایشی در دو گروه کنترل و آزمایشی، با پیش آزمون و پس آزمون صورت گرفت. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان پایه ششم ابتدایی شهر کرمانشاه در سال تحصیلی 96-1395 بودند. حجم نمونه نیز متشکل از 50 نفر بودند که شامل دو کلاس 25 نفری بود. ابزار گردآوری داده‌ها شامل پرسشنامه نگرش به خلاقیت شیفر و پرسشنامه نگرش به علوم اکپینر بود. در این پژوهش طول دوره آموزشی نیز به مدت شش هفته منظور شد. برای تحلیل داده‌ها از شاخص‌های آمار توصیفی شامل میانگین و انحراف معیار و به منظور پاسخ‌گویی به فرضیه‌های پژوهش از تحلیل کوواریانس استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد آموزش مبتنی بر الگوی حل مسأله خلاق بر نگرش به خلاقیت تاثیر معناداری دارد. همچنین، نتایج پژوهش نشان داد که آموزش مبتنی بر حل مسأله خلاق بر نگرش به یادگیری در درس علوم تاثیر ندارد.
تعداد صفحات:139صفحه

جهت دانلود به ادامه مطلب بروید


ادامه مطلب
درباره : پایان نامه , تربیت بدنی ,


برچسب ها : علوم تجربی , نگرش به یادگیری، , نگرش به خلاقیت , روش حل مسأله خلاق، ,
بازدید : 368
تاریخ : یکشنبه 16 شهریور 1399 زمان : 1:46 | نویسنده : داوودقادرزاده | نظرات (0)

بررسی تطبیقی حقوق اقلیت‌های مذهبی در ایران و فرانسه

چکیده

در همه حکومتها، ضمن اینکه برای افراد تحت حاکمیت آنها وظایف و تکاملی تعیین می گردد حکومتها نیز موظفند علاوه بر حمایت و حفظ امنیت برای افراد خود حقوق آنها را نیز رعایت نمایند.دفاع از حقوق بنیادی انسان - حقوق بشر امروزی - هر چند در حال حاضر بحث جامعه جهانی است اما از لحاظ تاریخی موضوع چندان جدیدی نیست. هدف این پایان نامه بررسی حقوق اقلیتهای مذهبی در ایران و فرانسه می باشد، لذا بعد از بیان کلیاتی در مورد آزادیها و نیز حقوق بشر، به سابقه تاریخی حقوق اقلیتهای مذهبی در ایران - از زمان مادها تا مشروطیت - پرداخته شده است. سپس حقوق اقلیتهای مذهبی در جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گرفته و حقوق خصوصی، عمومی و سیاسی ایشان که در قانون اساسی به آنها تصریح شده است مورد دقت نظر می باشد. آنگاه حقوق اقلیتهای مذهبی در فرانسه مورد نظر قرار گرفته است. در این فصل به وضعیت مذهب و موقعیت اقلیتهای مذهبی در قوانین اساسی و نیز اعلامیه حقوق بشر و شهروند پرداخته شده است و در نهایت مواردی از حقوق یاد شده در دو کشور ایران و فرانسه مورد مقایسه قرار گرفته است و بررسی این حقوق در کشورهای مذکور با دو نظام مختلف (مذهبی و غیرمذهبی) مورد توجه می باشد و نگارنده به میزان اهمیت و توجه نظامهای یادشده در برخورد با اقلیتهای مذهبی پرداخته است و این نتیجه حاصل گردیده که اقلیتهای دینی در کشورهای با سیستم مذهبی (از جمله ایران) بیشتر مورد التفات و توجه قرار می گیرند و طبعا از حقوق بیشتری برخوردارند.

 

نوع فایل:pdf

تعداد صفحات 270

 

دانلود در ادامه مطلب

 

 


ادامه مطلب
درباره : پایان نامه , حقوق ,


برچسب ها : حقوق اقلیتهای مذهبی , ایران و فرانسه , حقوق , اقلیتهای مذهبی , اقلیتهای مذهبی در ایران ,
بازدید : 361
تاریخ : جمعه 17 مرداد 1399 زمان : 13:12 | نویسنده : داوودقادرزاده | نظرات (0)

مزاج‌های عاطفی و طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه در افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی، اختلال دوقطبی و افراد بهنجار

چکیده

یک مناقشه حل نشده بر سر اینکه آیا اختلال شخصیت مرزی و اختلال دوقطبی باید در یک طیف مشابه در نظر گرفته شوند یا نه وجود دارد. هدف مطالعه حاضر فهم بیشتر در مورد تشابهات و تفاوت‌های بین دو اختلال به وسیله بررسی مزاج‌های عاطفی طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه در افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی، اختلال دوقطبی و افراد بهنجار است.پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی- مقایسه‌ای، شامل 90 نفر که 30 بیمار اختلال شخصیت مرزی (15 زن و 15 مرد)، 30 بیمار دوقطبی (15 زن و 15 مرد) و 30 نفر افراد بهنجار (15 زن، 25 مرد) با روش نمونه‌گیری در دسترس در آن شرکت داشتند. برای جمع‌آوری داده‌ها در این مطالعه از پرسشنامه مشخصات جمعیت شناختی، مصاحبه بالینی ساختار یافته برای تشخیص اختلالات محور I (SCID-I)، مصاحبه بالینی ساختار یافته برای تشخیص اختلالات محور II (SCID-II)، مقیاس‌ پریشانی روان‌شناختی کسلر (K-10)، نسخه کوتاه ارزیابی مزاج ممفیس، پیزا، پاریس و سن دیگو (TEMPS-A) و پرسشنامه طرح‌واره‌های ناسازگار یانگ (YSQ-3) استفاده شد. داده‌های بدست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS-19 و روش‌های آمار توصیفی، آزمون خی دو، تحلیل واریانس چند متغیره و تحلیل تشخیصی/ تمییزی تجزیه و تحلیل شدند. پژوهش حاضر به طور معناداری میانگین نمرات بالاتری را برای اختلال شخصیت مرزی در مقایسه با بیماران دوقطبی و افراد بهنجار در مزاج‌های عاطفی و طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه نشان داد. همچنین بیماران دوقطبی با میانگین نمرات بالاتری در مزاج‌های عاطفی سایکلوتایمیک و تحریک پذیر و بیشتر طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه به طور معناداری از گروه افراد بهنجار متفاوت بودند.مطالعه حاضر نشان داد مزاج‌های عاطفی و طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه در اختلال شخصیت مرزی نسبت به اختلال دوقطبی شدت بیشتری دارند. این یافته‌ها بر تمایز بین دو اختلال تأکید می‌کند و بنابراین می‌توان چنین نتیجه گیری کرد که دو اختلال بیشتر متفاوتند تا مشابه. به طور کلی ارتباط قابل توجهی بین سطوح بالای مزاج‌های عاطفی و طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه با اختلال شخصیت مرزی وجود دارد. در نهایت ترکیب خاصی از حساسیت مزاج‌های عاطفی و طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه با نوع خاصی از آسیب‌شناسی روانی مرتبط است.

 

نوع فایل:pdf

تعداد صفحات 165

 

دانلود در ادامه مطلب

 

 


ادامه مطلب
درباره : پایان نامه , روان شناسی وعلوم تربیتی ,


برچسب ها : مزاج‌های عاطفی , طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه , اختلال شخصیت مرزی، , شخصیت مرزی، , اختلال دوقطبی و افراد بهنجار , اختلال دوقطبی , افراد بهنجار ,
بازدید : 324
تاریخ : جمعه 17 مرداد 1399 زمان : 13:04 | نویسنده : داوودقادرزاده | نظرات (0)

مدل یابی ساختاری ارتباط فرهنگ اخلاق مدار با تمایل به رفتار اخلاقی و رفتار شهروندی سازمانی با آزمون نقش میانجی تناسب فرد و سازمان در بین کارکنان دانشگاه ارومیه

ارزش‌های اخلاقی یک سازمان، بعد عمده فرهنگی است. فضای اخلاقی، ادارات رسمی و غیر رسمی کارکنان از فرآیندها، فعالیت‌ها و سیاست‌های سازمان نشأت می‌گیرد و نگرش‌ها و رفتارهای کارکنان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این پژوهش به منظور مدل‌یابی ساختاری ارتباط فرهنگ اخلاق‌مدار با تمایل به رفتار اخلاقی و رفتار شهروندی سازمانی با آزمون نقش میانجی تناسب فرد و سازمان در بین کارکنان دانشگاه ارومیه انجام می‌گیرد. پژوهش حاضر توصیفی- همبستگی از نوع معادلات ساختاری می‌باشد. جامعه آماری تحقیق کارکنان دانشگاه ارومیه است، که تعدادشان 700 نفر بوده و با استفاده از جدول کرجسی مورگان تعداد 248 نمونه انتخاب می‌شود. در این پژوهش برای جمع‌آوری اطلاعات از پرشسنامه‌های فرهنگ اخلاقی، رفتار شهروندی سازمانی، رفتار اخلاقی و تناسب فرد-سازمان استفاده می‌شود و همچنین برای تجریه و تحلیل داده‌ها از نرم افزار لیزرل (Lisrel) استفاده می‌شود.
نوع فایل:pdf
تعداد صفحات163
 
دانلود در ادامه مطلب

ادامه مطلب
درباره : پایان نامه , روان شناسی وعلوم تربیتی ,


برچسب ها : فرهنگ اخلاق مدار , رفتار اخلاقی , شهروندی سازمانی , تناسب فرد و سازمان , رفتار شهروندی سازمانی ,
بازدید : 318
تاریخ : جمعه 17 مرداد 1399 زمان : 12:38 | نویسنده : داوودقادرزاده | نظرات (0)
.....

صفحات سایت

تعداد صفحات : 13
تبلیغات

نهمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم

جستجو

کدهای اختصاصی
بالای صفحه